Blog

Ljusterapi: Ny teknik inom 2000-talets Hudvårdsbehandling

Ljusterapi är en hudvårdsbehandling som erbjuder betydande hudförnyelse. Det är en 100% naturlig metod, eftersom den utnyttjar det välgörande ljusspektrumet för att ge näring och föryngra hudcellerna. Det är en behandling som passar alla hudtyper och åldrar, både för unga aknebenägna hudar och för mer mogen hy som behöver intensiv anti-agingvård. Vad är ljusterapi? Ljusterapi

Read More
Förnybar Energi

Förnybar energi är en typ av energi som skördas från förnybara källor, som naturligt fylls på över mänskliga tidsskalor. Förnybar energi är solljus, vind, regn, tidvatten, vågor och geotermisk energi. Förnybara energikällor finns över stora geografiska områden, till skillnad från andra energikällor som är koncentrerade till ett begränsat antal länder. Den snabba utvecklingen av förnybara

Read More
Energikris: Sveriges Kärnkraft

Europa är fast i en energikris, men om man undersöker vad som just nu händer vid ett kärnkraftverk i Sverige kommer en annan bild att upptäckas. Elpriserna på de nordiska marknaderna har nyligen sjunkit till så låga nivåer att ett kärnkraftverk medvetet har minskat sin produktion, i direkt motsats till energikrisen som plågar den gamla

Read More
Miljöproblem och hur man hanterar dem Teknologiskt

Miljön är vårt hem. Det är vår källa till syre och skydd. Ändå bryter människan och förstör vår tillflyktsort, vilket skapar betydande miljöproblem. Hur skapas miljöproblem? Den naturliga miljön omfattar alla levande organismer, både levande och icke-levande ting som finns på jorden. Ekosystem, ekologiska enheter och även naturresurser, till exempel luft och vatten, är en

Read More
Luftföroreningar: Vilken luft andas vi in?

Luft- eller atmosfärsföroreningar är förorening av atmosfären, det vill säga förekomsten av ämnen (luftföroreningar) i atmosfären som under normala förhållanden inte skulle existera. Men hur skapas det? Tja, huvudorsaken, som händer med många andra “dåliga” fenomen på jorden, är i grunden mänsklig aktivitet. Hur uppstår luftföroreningar? Antropogena luftföroreningar orsakas huvudsakligen av tre mänskliga aktiviteter: industri,

Read More